Radim Valigura

solutions for businesssport + more
Odvaha je
klíčem ke změně!
 


Objevte sílu v souvislostech.
Pokud máte sílu se rozvíjet, můžeme zapojit dynamickým tréninkem vaše tělo,
mentálním koučinkem váš intelekt nebo energetickou terapií vaše emoce.
A to jak individuálně, tak v týmu.

Business/Sport Team

 

Především díky spojení firemního a sportovního prostředí přes mé partnery zastávající stejnou životní filozofii
proudí má energie primárně do vývoje a implementace “mentálního softwaru” Master Key – Language of Context
v rámci pracovních týmů vrcholového a středního managementu firem či sportovců profesionálních klubů.

Více o výcvikovém programu pro týmy naleznete pod odkazem zde:
MOvP_Team_1.Modul_CZ

 

Business/Sport Individual

 

Z týmového výcviku přirozeně plyne potřeba věnovat se jednotlivcům nad rámec týmových setkání.
Zde se díky jejich získané dovednosti používat komunikačně-funkční platformu Master Key – Language of Context
rychleji a hlouběji dostáváme k meritu řešených oblastí.

Tento krok organizace zařazuje zpravidla po absolvování prvního modulu týmového výcviku.

 

Reference klientů

V naší společnosti jsme hledali školení, které nás posune, a které nám dá tzv nový drive.
Které nebude ve stylu ctrl c a ctrl v a bude reflektovat naše potřeby, naši firemní kulturu, zrychlený a náročnější trh a pomůže nám dosahovat pod každodenním stresem nastavené cíle. Na základě doporučení jsem oslovila Radima Valiguru. Osobně musím přiznat, že lepší školení jsem nikdy neabsolvovala. Radimova příprava, jeho zkušenosti a znalosti nás provedly mnohými tématy a naučily to nejdůležitější – jak dosahovat vysokých výsledků pod stresem, a jak se samotným stresem a svojí energií pracovat ve svůj prospěch. Všem, kteří mají náročnou práci, vedou lidi, či vlastní svoji firmu. Radimův výcvik mentální odolnosti jednoznačně doporučuji.

Martina Nováková
Regionální obchodní ředitel Radiohouse

Spolupráce s Radimem Valigurou pomohla pootevřít vnímání kolegů v Densu směrem k realitě, která svou komplexitou a dynamikou přesahuje struktury a šablony zaběhané a upevněné desítkami let úspěšného fungování. Stabilita prostřednictvím uvolnění, hledání zdrojů mentální energie ve vlastním středu a celkově neortodoxní přístup je tím, co nabízí nové recepty do turbulentní doby. Díky Radime.

Jiří Heteš
HR ředitel Denso Manufacturing Czech

S tímto typem manažerského výcviku mám osobně mnohaleté zkušenosti a v rámci skupiny eDO si ho postupně dopřálo jak statutární vedení firem, tak ho absolvovala celá řada manažerů a nejproduktivnějších obchodníků z distribuce eDO finance, a.s.
Velkou výhodou pro samotnou realizaci výcviku je fakt, že ho až na výjimky není s čím srovnávat a je tak v dnešní nejrůznějšími rozvojovými semináři přehlcené době předem zajištěna atraktivita a originalita programu. O jeho přínosu pak není nejmenších pochyb a jako investice do firmy se mi mnohokrát zhodnotila.

Téma současnosti je pro mě bezesporu pozornost, především schopnost ji udržet a směrovat. Tyto tréninky řeší otázku pozornosti jednoduše tak, že kombinují tematickou práci na vědomé rovině s cvičením a prožitky na tělesné rovině. To při seminářích zajistilo, že zásadní sdělení u účastníků vždy padla na úrodnou půdu a přinesla měřitelný efekt v následné obchodní praxi.

Zde několik klíčových benefitů celého výcviku z mé subjektivní zkušenosti:

  • ● Komunikace: jednotlivci i celé týmy výrazně zjednodušili komunikaci a obchodní týmy skrz společný jazyk komunikaci sjednotili. V praxi to pak znamenalo mnoho ušetřené energie, kterou bylo dříve zvykem vkládat do nekonečného vysvětlování a snahy o vzájemné pochopení.
  • ● Mentální odolnost a rezistence: schopnost zvládat stres je v posledních letech nedílnou součástí výbavy manažerů a řídících pracovníků. I této oblasti se semináře věnovaly. Z řady poznatků a zážitků bych vypíchnul trénink rozhodování se pod tlakem.
  • ● Efektivita: semináře také opakovaně přinesly nový pohled na efektivitu práce, rozdělení kompetencí a zodpovědností v rámci vedení týmů a projektového řízení.
  • ● Energetické hospodářství: jednou z nejpřínosnějších dovedností, kterou semináře účastníkům přinesly, byla schopnost pracovat s energetickými výkyvy a lépe plánovat vlastní aktivity ve vztahu k množství disponibilní energie. Absolventi se tak naučili, jak se lépe připravit na klíčová obchodní jednání a také jak si chránit svoji tělesnou energetiku.

Jan Hlousek
Spolumajitel finanční skupiny eDO

K rozhodnutí absolvovat s týmem tento typ výcviku mě vedla především potřeba zvýšení/maximalizace výkonu a produktivity výkonného managementu/boardu ve společnosti Benzina, a také potřeba zvýšené koncentrace a týmové adaptability v čím dál tím více sílícím konkurenčním prostředí.

Praktické dopady výcviku vidím především v tom, že se kolegové v týmu naučili mluvit jednotným jazykem, našli po výcviku vzájemné porozumění a začali společně nazývat věci správnými jmény. Přes společný jmenovatel byli lépe schopni identifikovat problémy a nalézat efektivněji a rychleji jejich správná řešení.

Hlavní přínosy této koncepce spatřuji jak v tom, že změnila způsob myšlení všech zainteresovaných ve smyslu rychle pochopit jeden druhého tzv. “srovnat si obraz”, tak ve zvědomění a zhmotnění často tabuizovaných problémů: lidé se přestali bát říkat si v pracovním prostředí věci na rovinu a zvýšil se jejich zájem o společné řešení a dotahování věcí do konce.

Marek Zouvala
CEO Benzina a.s.

S Radimovou metodikou jsem v kontaktu již roky. Celá koncepce výcviku je za mě velmi originálně a účinně uchopena. Navíc vzhledem k tomu, že jsme povahou našeho byznysu zaměření na zdraví, tak o to přínosnější hodnotím střídání výkladu s pohybovou složkou, kdy je zapojeno i tělo. Všichni se shodujeme na tom, že nám to velmi pomáhá udržet vysokou míru pozornosti a současně i dá celému tématu ještě praktičtější význam.

Co se týče praktického efektu, vždy minimálně několik dní po tréninku jsme výrazně klidnější (jak i samo z tréninku plyne – vycentrovanější), a nedochází k emočním výkyvům, čímž logicky i vzniká více prostoru pro práci. Z dlouhodobé perspektivy nám toto vzdělání dává možnost bavit se otevřeně o věcech, které by dříve zůstaly nevykomunikovány nebo skryty mezi řádky. Určitě bude nadšený každý, koho zajímají cesty ke zvyšování efektivity.

Michal Kočí
CEO Trime.cz

Během realizace našich projektů pracujeme s klienty na úrovni vrcholového managementu, kteří přirozeně čelí velkému tlaku skrz očekávání ze strany stávajících i potenciálních zaměstnavatelů, stakeholders a dalších zainteresovaných stran. Mnohdy se dostáváme do situací, kdy je právě mentální odolnost našich klientů rozhodující. Za tímto účelem využíváme dlouhodobě služeb a podpory pana Valigury, protože dokáže témata řešit velmi efektivně, mnohdy s okamžitým výsledkem. Systém a metodologie jeho výcvikových programů jsou našimi klienty vyhledávány a prokazatelně zvyšují jejich výkonnost a energetický potenciál.

Lenka Písačková
Managing partner AIMS Consulting CZ

Tento výcvik v jeho roční variantě jsem zvolil jako součást přípravy na mistrovství Evropy v roce 2017, kam se mně svěřený ženský reprezentační tým pozemního hokeje kvalifikoval.
Jednalo se o velmi netradiční a intenzivní vzdělání spojené s fyzickými prvky, které vše teoretické dělaly srozumitelné, a tím bylo možné téměř vše okamžitě převést do soutěžní praxe. Hráčky již během několika tréninků přestaly dělat klasické a pro každého trenéra naprosto zbytečné chyby, jenž obvykle vedou ke ztrátě pozornosti na domluvenou taktiku. K tomu díky podrobnému a jasně srozumitelnému objasnění principů v tom, jaký vztah má individuální mentální nastavení na dynamiku celého týmu a tím pádem i na výsledek, se v hračkách viditelně zvýšila motivace k seberozvoji a budování nových návyků. To se okamžitě projevilo na přístupu k tréninku a celkové komunikaci na hřišti i mimo něj. Tým začal vědomě pracovat s kolektivní energií.
Když hrajete s olympijskými vítězkami a své tělo nutíte jít fyzicky na hranu, tak nechcete ale hlavně ani nemůžete ztrácet byť sebemenší kousek energie přemýšlením, proč je něco výhodné udělat. Musíte již plně vědět a následně jen instinktivně jednat. A přesně toto výcvik znatelně podpořil, protože se přestalo váhat a začalo se více dělat. Byl jasný směr a navíc holky si odnesly mnoho konstruktivního do běžného života.

Filip Neusser
Předseda Národní sportovní agentury (NSA)

V naší společnosti jsme hledali školení, které nás posune, a které nám dá tzv nový drive.
Které nebude ve stylu ctrl c a ctrl v a bude reflektovat naše potřeby, naši firemní kulturu, zrychlený a náročnější trh a pomůže nám dosahovat pod každodenním stresem nastavené cíle. Na základě doporučení jsem oslovila Radima Valiguru. Osobně musím přiznat, že lepší školení jsem nikdy neabsolvovala. Radimova příprava, jeho zkušenosti a znalosti nás provedly mnohými tématy a naučily to nejdůležitější – jak dosahovat vysokých výsledků pod stresem, a jak se samotným stresem a svojí energií pracovat ve svůj prospěch. Všem, kteří mají náročnou práci, vedou lidi, či vlastní svoji firmu. Radimův výcvik mentální odolnosti jednoznačně doporučuji.

Martina Nováková
Regionální obchodní ředitel Radiohouse

Spolupráce s Radimem Valigurou pomohla pootevřít vnímání kolegů v Densu směrem k realitě, která svou komplexitou a dynamikou přesahuje struktury a šablony zaběhané a upevněné desítkami let úspěšného fungování. Stabilita prostřednictvím uvolnění, hledání zdrojů mentální energie ve vlastním středu a celkově neortodoxní přístup je tím, co nabízí nové recepty do turbulentní doby. Díky Radime.

Jiří Heteš
HR ředitel Denso Manufacturing Czech

S tímto typem manažerského výcviku mám osobně mnohaleté zkušenosti a v rámci skupiny eDO si ho postupně dopřálo jak statutární vedení firem, tak ho absolvovala celá řada manažerů a nejproduktivnějších obchodníků z distribuce eDO finance, a.s.
Velkou výhodou pro samotnou realizaci výcviku je fakt, že ho až na výjimky není s čím srovnávat a je tak v dnešní nejrůznějšími rozvojovými semináři přehlcené době předem zajištěna atraktivita a originalita programu. O jeho přínosu pak není nejmenších pochyb a jako investice do firmy se mi mnohokrát zhodnotila.

Téma současnosti je pro mě bezesporu pozornost, především schopnost ji udržet a směrovat. Tyto tréninky řeší otázku pozornosti jednoduše tak, že kombinují tematickou práci na vědomé rovině s cvičením a prožitky na tělesné rovině. To při seminářích zajistilo, že zásadní sdělení u účastníků vždy padla na úrodnou půdu a přinesla měřitelný efekt v následné obchodní praxi.

Zde několik klíčových benefitů celého výcviku z mé subjektivní zkušenosti:

  • ● Komunikace: jednotlivci i celé týmy výrazně zjednodušili komunikaci a obchodní týmy skrz společný jazyk komunikaci sjednotili. V praxi to pak znamenalo mnoho ušetřené energie, kterou bylo dříve zvykem vkládat do nekonečného vysvětlování a snahy o vzájemné pochopení.
  • ● Mentální odolnost a rezistence: schopnost zvládat stres je v posledních letech nedílnou součástí výbavy manažerů a řídících pracovníků. I této oblasti se semináře věnovaly. Z řady poznatků a zážitků bych vypíchnul trénink rozhodování se pod tlakem.
  • ● Efektivita: semináře také opakovaně přinesly nový pohled na efektivitu práce, rozdělení kompetencí a zodpovědností v rámci vedení týmů a projektového řízení.
  • ● Energetické hospodářství: jednou z nejpřínosnějších dovedností, kterou semináře účastníkům přinesly, byla schopnost pracovat s energetickými výkyvy a lépe plánovat vlastní aktivity ve vztahu k množství disponibilní energie. Absolventi se tak naučili, jak se lépe připravit na klíčová obchodní jednání a také jak si chránit svoji tělesnou energetiku.

Jan Hlousek
Spolumajitel finanční skupiny eDO

Kontakt

office@radimvaligura.com

+420 702 038 107

 

Kde mě najdete:

Kancelář Praha
Mánesova 27, 12000 Praha
Kancelář Brno
Trávníky 41, 60200 Brno
Právní subjekty, pod kterými vystupuji:
VALIGURA Consulting & Management s.r.o.
Americká 35, 12000 Praha
ičo: 06855474
OPTION SIGMA s.r.o.
Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno
ičo: 29368511
mapa Prahamapa Brno