Radim Valigura

solutions for businesssport + more
Zvyšte svou účinnost
ve světě vrcholového výkonu!
 


Tato sekce obsahuje detailní informace o nabídce mých služeb
pro profesionály
, kteří stojí o komplexní navýšení efektivity
své vydané energie v rámci každodenního fungování. Jsem přesvědčen,
že na své si zde přijdou jak zástupci firem či sportovních klubů
hledající atraktivní formu rozvoje pro své klíčové týmy, tak
jednotlivci, kteří si uvědomují, že odvaha a jí odpovídající
kvalita energie je klíčem ke změně
.

Pro týmy

 

Každý tým je nositelem určité kvality kolektivní energie, jejíž stabilita rozhoduje o tom, jak efektivně přistupuje ke každodenním výzvám ve formě stresu z výsledkového tlaku nebo z nečekaných situací a změn. Logicky platí, že čím je přístup k energii týmu od jeho členů vědomější, tím menší jsou propady ve výkonu. Za tímto účelem jsem vytvořil formy intenzivní podpory v podobě mentálně-dynamických rozvojových programů lišících se především délkou provedení a intenzitou zapojení tělesné roviny účastníků. Kompletní nabídku nástrojů pro posilování výkonu firemních a sportovních týmů naleznete pod odkazy níže:

***

MOvP_služby

MOvP_přednášky

MOvP_výcvik

 

Pro jednotlivce

 

Nejen z týmového výcviku přirozeně plyne potřeba věnovat se jednotlivcům nad rámec skupinových setkání. Především pro praktickou aplikaci energetických principů do každodennosti poskytuji individuální podporu ve formě poradenství, koučinku, mentoringu nebo specializovaného terapeutického sezení.

 

Reference klientů «11»

Michal Menšík

Majitel Do-Do Group

Jsme svou povahou velmi dynamicky fungující firma a schopnost okamžité konstruktivní reakce na sebemenší výkyvy vnějšího prostředí je pro nás klíčovým atributem úspěchu. Tento výcvik, jak svoji formou tak svým obsahem, hodnotím jako nezbytný podpůrný prvek k zachování potřebné efektivity.

Petra Jirkovská
Vedoucí odboru náboru a vzdělávání skupiny Unipetrol a.s.

S panem Radimem Valigurou spolupracujeme již několik let. Týmových tréninků mentální odolnosti se účastnilo mnoho týmů napříč naší skupinou vždy s velmi pozitivním výsledkem a zpětnou vazbou od našich zaměstnanců. Kombinace zajímavé přednášky či workshopu s okamžitým originálním přenosem do praxe vidím jako jednu z nejefektivnějších metod vzdělávání a v rámci těchto tréninků byl výsledek vždy vidět okamžitě.

Posledních několik let jsme společně pracovali na rozvojovém programu pro jeden z našich odštěpných závodů, který byl určen zejména manažerských a klíčovým rolím. Ze své pozice mohu potvrdit nejen zlepšení manažerských dovedností těchto zaměstnanců, ale zároveň také došlo k výrazné změně v jejich komunikačních, sociálních a týmových dovednostech. Díky tomu se zlepšila komunikace mezi kolegy a také vůči ostatním zaměstnancům skupiny, veškeré projekty jsou řízeny efektivněji bez zbytečných prodlev a stresových situací.

Zdeněk Vojta
Hlavní metodik Českého hokejového svazu / Garant vzdělávání trenérů ledního hokeje při UK FTVS a FSP MU Brno

S Radimem Valigurou jsem se seznámil při návštěvě jeho semináře v roce 2015. Jeho osobitý přístup k  problematice mentální odolnosti mne velice zaujal. Ještě v témže roce jsme společně uspořádali seminář zaměřený na sportovní manažery a trenéry předních klubů ledního hokeje v ČR a tím zahájili úzkou spolupráci. Od roku 2016 se Radim podílí na vzdělávání trenérů nejvyšší licence, které pořádáme ve spolupráci s Univerzitou Karlovou Fakultou tělesné výchovy a sportu. Během těchto let prošla jeho kurzem řada bývalých reprezentantů a současných úspěšných vrcholových trenérů a někteří začali spolupracovat s Radimem v rámci přípravy svých klubů.  Jeho kurzy dávají absolventům jasnější pohled na dění kolem nás, vedou k lepší odolnosti v situacích, které nás odvádějí od našich cílů, jak v profesním, tak každodenním životě. Jsem velmi rád, že v současnosti byla vydána Radimova kniha, která se může stát praktickým rádcem při řešení častých problémů a to nejen pro sportovní trenéry, ale i širokou veřejnost.

Luboš Papcun
CISO Aricoma Group (člen KKCG)

Nabídka na denní ochutnávku výcviku v oblasti mentální odolnosti se ke mně od Radima dostala po neformální lince víceméně jako sociální aktivita. Neměl jsem tedy žádná očekávání a byl mírně skeptický ohledně potenciálu využití v mém poli působnosti. Informační bezpečnost je přece jen postavená na jiných principech než třeba sportovní klub nebo prodejní tým.

V průběhu dne jsem ale pochopil, že se jedná o techniku aplikovatelnou bez ohledu na odvětví, kde se člověk profesně angažuje. Uvědomil jsem si sílu týmu, který najednou komunikuje sjednoceným jazykem a směřuje veškerou energii stejným směrem k dosažení společného cíle. Zejména v krizových situacích při závažných bezpečnostních incidentech je třeba jednat rychle a precízně plnit předem stanovenou strategii bez ohledu na funkci. V takových momentech se naplno rozvine potenciál školení mentální odolnosti a proškolený tým najednou funguje jak namazaný stroj. Díky Radime!

Martina Nováková
Regionální obchodní ředitel Radiohouse

V naší společnosti jsme hledali školení, které nás posune, a které nám dá tzv nový drive.
Které nebude ve stylu ctrl c a ctrl v a bude reflektovat naše potřeby, naši firemní kulturu, zrychlený a náročnější trh a pomůže nám dosahovat pod každodenním stresem nastavené cíle. Na základě doporučení jsem oslovila Radima Valiguru. Osobně musím přiznat, že lepší školení jsem nikdy neabsolvovala. Radimova příprava, jeho zkušenosti a znalosti nás provedly mnohými tématy a naučily to nejdůležitější – jak dosahovat vysokých výsledků pod stresem, a jak se samotným stresem a svojí energií pracovat ve svůj prospěch. Všem, kteří mají náročnou práci, vedou lidi, či vlastní svoji firmu. Radimův výcvik mentální odolnosti jednoznačně doporučuji.

Jiří Heteš
HR ředitel Denso Manufacturing Czech

Spolupráce s Radimem Valigurou pomohla pootevřít vnímání kolegů v Densu směrem k realitě, která svou komplexitou a dynamikou přesahuje struktury a šablony zaběhané a upevněné desítkami let úspěšného fungování. Stabilita prostřednictvím uvolnění, hledání zdrojů mentální energie ve vlastním středu a celkově neortodoxní přístup je tím, co nabízí nové recepty do turbulentní doby. Díky Radime.

Jan Hlousek
Spolumajitel finanční skupiny eDO

S tímto typem manažerského výcviku mám osobně mnohaleté zkušenosti a v rámci skupiny eDO si ho postupně dopřálo jak statutární vedení firem, tak ho absolvovala celá řada manažerů a nejproduktivnějších obchodníků z distribuce eDO finance, a.s.
Velkou výhodou pro samotnou realizaci výcviku je fakt, že ho až na výjimky není s čím srovnávat a je tak v dnešní nejrůznějšími rozvojovými semináři přehlcené době předem zajištěna atraktivita a originalita programu. O jeho přínosu pak není nejmenších pochyb a jako investice do firmy se mi mnohokrát zhodnotila.

Téma současnosti je pro mě bezesporu pozornost, především schopnost ji udržet a směrovat. Tyto tréninky řeší otázku pozornosti jednoduše tak, že kombinují tematickou práci na vědomé rovině s cvičením a prožitky na tělesné rovině. To při seminářích zajistilo, že zásadní sdělení u účastníků vždy padla na úrodnou půdu a přinesla měřitelný efekt v následné obchodní praxi. (více)

Zde několik klíčových benefitů celého výcviku z mé subjektivní zkušenosti:

  • ● Komunikace: jednotlivci i celé týmy výrazně zjednodušili komunikaci a obchodní týmy skrz společný jazyk komunikaci sjednotili. V praxi to pak znamenalo mnoho ušetřené energie, kterou bylo dříve zvykem vkládat do nekonečného vysvětlování a snahy o vzájemné pochopení.
  • ● Mentální odolnost a rezistence: schopnost zvládat stres je v posledních letech nedílnou součástí výbavy manažerů a řídících pracovníků. I této oblasti se semináře věnovaly. Z řady poznatků a zážitků bych vypíchnul trénink rozhodování se pod tlakem.
  • ● Efektivita: semináře také opakovaně přinesly nový pohled na efektivitu práce, rozdělení kompetencí a zodpovědností v rámci vedení týmů a projektového řízení.
  • ● Energetické hospodářství: jednou z nejpřínosnějších dovedností, kterou semináře účastníkům přinesly, byla schopnost pracovat s energetickými výkyvy a lépe plánovat vlastní aktivity ve vztahu k množství disponibilní energie. Absolventi se tak naučili, jak se lépe připravit na klíčová obchodní jednání a také jak si chránit svoji tělesnou energetiku.

Marek Zouvala
CEO Benzina a.s.

K rozhodnutí absolvovat s týmem tento typ výcviku mě vedla především potřeba zvýšení/maximalizace výkonu a produktivity výkonného managementu/boardu ve společnosti Benzina, a také potřeba zvýšené koncentrace a týmové adaptability v čím dál tím více sílícím konkurenčním prostředí.

Praktické dopady výcviku vidím především v tom, že se kolegové v týmu naučili mluvit jednotným jazykem, našli po výcviku vzájemné porozumění a začali společně nazývat věci správnými jmény. Přes společný jmenovatel byli lépe schopni identifikovat problémy a nalézat efektivněji a rychleji jejich správná řešení.

Hlavní přínosy této koncepce spatřuji jak v tom, že změnila způsob myšlení všech zainteresovaných ve smyslu rychle pochopit jeden druhého tzv. “srovnat si obraz”, tak ve zvědomění a zhmotnění často tabuizovaných problémů: lidé se přestali bát říkat si v pracovním prostředí věci na rovinu a zvýšil se jejich zájem o společné řešení a dotahování věcí do konce.

Michal Kočí
CEO Trime.cz

S Radimovou metodikou jsem v kontaktu již roky. Celá koncepce výcviku je za mě velmi originálně a účinně uchopena. Navíc vzhledem k tomu, že jsme povahou našeho byznysu zaměření na zdraví, tak o to přínosnější hodnotím střídání výkladu s pohybovou složkou, kdy je zapojeno i tělo. Všichni se shodujeme na tom, že nám to velmi pomáhá udržet vysokou míru pozornosti a současně i dá celému tématu ještě praktičtější význam.

Co se týče praktického efektu, vždy minimálně několik dní po tréninku jsme výrazně klidnější (jak i samo z tréninku plyne – vycentrovanější), a nedochází k emočním výkyvům, čímž logicky i vzniká více prostoru pro práci. Z dlouhodobé perspektivy nám toto vzdělání dává možnost bavit se otevřeně o věcech, které by dříve zůstaly nevykomunikovány nebo skryty mezi řádky. Určitě bude nadšený každý, koho zajímají cesty ke zvyšování efektivity.

Lenka Písačková
Managing partner AIMS Consulting CZ


Během realizace našich projektů pracujeme s klienty na úrovni vrcholového managementu, kteří přirozeně čelí velkému tlaku skrz očekávání ze strany stávajících i potenciálních zaměstnavatelů, stakeholders a dalších zainteresovaných stran. Mnohdy se dostáváme do situací, kdy je právě mentální odolnost našich klientů rozhodující. Za tímto účelem využíváme dlouhodobě služeb a podpory pana Valigury, protože dokáže témata řešit velmi efektivně, mnohdy s okamžitým výsledkem. Systém a metodologie jeho výcvikových programů jsou našimi klienty vyhledávány a prokazatelně zvyšují jejich výkonnost a energetický potenciál.

Filip Neusser
Předseda Národní sportovní agentury (NSA)

Tento výcvik v jeho roční variantě jsem zvolil jako součást přípravy na mistrovství Evropy v roce 2017, kam se mně svěřený ženský reprezentační tým pozemního hokeje kvalifikoval.
Jednalo se o velmi netradiční a intenzivní vzdělání spojené s fyzickými prvky, které vše teoretické dělaly srozumitelné, a tím bylo možné téměř vše okamžitě převést do soutěžní praxe. Hráčky již během několika tréninků přestaly dělat klasické a pro každého trenéra naprosto zbytečné chyby, jenž obvykle vedou ke ztrátě pozornosti na domluvenou taktiku. K tomu díky podrobnému a jasně srozumitelnému objasnění principů v tom, jaký vztah má individuální mentální nastavení na dynamiku celého týmu a tím pádem i na výsledek, se v hračkách viditelně zvýšila motivace k seberozvoji a budování nových návyků. To se okamžitě projevilo na přístupu k tréninku a celkové komunikaci na hřišti i mimo něj. Tým začal vědomě pracovat s kolektivní energií.
Když hrajete s olympijskými vítězkami a své tělo nutíte jít fyzicky na hranu, tak nechcete ale hlavně ani nemůžete ztrácet byť sebemenší kousek energie přemýšlením, proč je něco výhodné udělat. Musíte již plně vědět a následně jen instinktivně jednat. A přesně toto výcvik znatelně podpořil, protože se přestalo váhat a začalo se více dělat. Byl jasný směr a navíc holky si odnesly mnoho konstruktivního do běžného života.

Michal Menšík

Majitel Do-Do Group

Jsme svou povahou velmi dynamicky fungující firma a schopnost okamžité konstruktivní reakce na sebemenší výkyvy vnějšího prostředí je pro nás klíčovým atributem úspěchu. Tento výcvik, jak svoji formou tak svým obsahem, hodnotím jako nezbytný podpůrný prvek k zachování potřebné efektivity.

Petra Jirkovská
Vedoucí odboru náboru a vzdělávání skupiny Unipetrol a.s.

S panem Radimem Valigurou spolupracujeme již několik let. Týmových tréninků mentální odolnosti se účastnilo mnoho týmů napříč naší skupinou vždy s velmi pozitivním výsledkem a zpětnou vazbou od našich zaměstnanců. Kombinace zajímavé přednášky či workshopu s okamžitým originálním přenosem do praxe vidím jako jednu z nejefektivnějších metod vzdělávání a v rámci těchto tréninků byl výsledek vždy vidět okamžitě.

Posledních několik let jsme společně pracovali na rozvojovém programu pro jeden z našich odštěpných závodů, který byl určen zejména manažerských a klíčovým rolím. Ze své pozice mohu potvrdit nejen zlepšení manažerských dovedností těchto zaměstnanců, ale zároveň také došlo k výrazné změně v jejich komunikačních, sociálních a týmových dovednostech. Díky tomu se zlepšila komunikace mezi kolegy a také vůči ostatním zaměstnancům skupiny, veškeré projekty jsou řízeny efektivněji bez zbytečných prodlev a stresových situací.

Zdeněk Vojta
Hlavní metodik Českého hokejového svazu / Garant vzdělávání trenérů ledního hokeje při UK FTVS a FSP MU Brno

S Radimem Valigurou jsem se seznámil při návštěvě jeho semináře v roce 2015. Jeho osobitý přístup k  problematice mentální odolnosti mne velice zaujal. Ještě v témže roce jsme společně uspořádali seminář zaměřený na sportovní manažery a trenéry předních klubů ledního hokeje v ČR a tím zahájili úzkou spolupráci. Od roku 2016 se Radim podílí na vzdělávání trenérů nejvyšší licence, které pořádáme ve spolupráci s Univerzitou Karlovou Fakultou tělesné výchovy a sportu. Během těchto let prošla jeho kurzem řada bývalých reprezentantů a současných úspěšných vrcholových trenérů a někteří začali spolupracovat s Radimem v rámci přípravy svých klubů.  Jeho kurzy dávají absolventům jasnější pohled na dění kolem nás, vedou k lepší odolnosti v situacích, které nás odvádějí od našich cílů, jak v profesním, tak každodenním životě. Jsem velmi rád, že v současnosti byla vydána Radimova kniha, která se může stát praktickým rádcem při řešení častých problémů a to nejen pro sportovní trenéry, ale i širokou veřejnost.

Kontakt

 

office@radimvaligura.com

+420 702 038 107

 

Kde mě najdete:

Office Praha
Belgická 38, 120 00 Vinohrady
Office Brno
Trávníky 41, 602 00 Černá pole
Právní subjekty, pod kterými vystupuji:
VALIGURA Consulting & Management s.r.o.
Belgická 196/38, 120 00 Praha
Ič: 06855474
OPTION SIGMA s.r.o.
Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno
Ič: 29368511
mapa Prahamapa Brno